Lukihäiriöiden tunnistamiseen on monia tapoja, ja lapset ja aikuiset testataan eri tavoin. On olemassa myös omatoimisesti tehtäviä pikatestejä, mutta vasta asiantuntijalta saat pätevän lausunnon, josta voi olla sinulle hyötöä usealla tavalla. Ammattilaisen tekemä diagnoosi on usein asianomaiselle itselleen helpotus: vihdoinkin lukemisen ja kirjoittamisen kummallisille takkuiluille löytyy selitys.
lukivaikeuden-tunnistaminen

Koulussa esimerkiksi erityisopettaja, koulupsykologi tai puheterapeutti voi todeta lukivaikeuden tai tarpeen mukaan ohjata jatkotutkimuksiin. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa usein tehdään seulontatestit ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Korkeakouluopiskelijoita puolestaan auttaa opiskelijaterveydenhuolto. Lukivaikeuksia diagnosoidaan myös yliopistollisten keskussairaaloiden neuropsykologian ja/tai foniatrian laitoksella.

Seulonta- ja yksilötutkimuksia

Lukitestejä tehdään eri puolilla Suomea. Niistä tietoa jakaa esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liitto -> http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/ Ns. lukiseula selvittää lukihäiriön mahdollisuutta ja antaa palautteen, mutta pelkästään sen pohjalta ei voida todeta lukivaikeutta. Yksilöllinen lukitesti esimerkiksi erityisopettajan tai psykologin tekemänä on perusteellisin vaihtoehto.

Jos lukiongelmat ovat kapea-alaisia ja koskevat lähinnä lukemista ja kirjoittamista, lyhyempi kartoitus voi riittää. Silloin ryhmä- tai yksilötestin avulla kartoitetaan lukunopeutta, teknistä lukemista, luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamisen osalta oikeinkirjoitusta, nopeutta ja tuottavaa kirjoittamista.

Lukiseulonnan ja yksilötestin perusteella voi saada lausunnon lukivaikeudesta. Se voi olla tarpeen vaikkapa ylioppilaskirjoitusten tai pääsykokeiden erityisjärjestelyjä varten tai tukianomuksen liitteeksi.

Neuropsykologinen tutkimus

Jos ongelmat ovat pelkkää lukemis- ja kirjoittamisvaikeutta laajempia ja häiritsevät muistia, keskittymistä tai esimerkiksi näönvaraista hahmottamista, on syytä tehdä neuropsykologinen tutkimus. Sitä tarvitaan myös sellaisessa tapauksessa, jossa lyhyempien testien tulokset eivät riitä selittämään ongelmia vaikkapa opinnoissa tai tietyissä työtehtävissä.

Neuropsykologinen tutkimus voidaan tehdä julkisen terveydenhuollon kautta esimerkiksi terveyskeskuksen tai työterveyslääkärin lähetteellä. Lähete on välttämätön asiakas haluaa saada KELA-korvauksen kuluistaan. Lisäksi tutkimuskuluja saattavat korvata työterveyshuolto tai vakuutusyhtiöt.

TE-toimiston ammatinvalintapsykologi voi lähettää henkilön neuropsykologisiin tutkimuksiin, jos oppisvaikeudet pitää selvittää ammatinvalinnan ja opiskelumahdollisuuksien takia.

Koska neuropsykologeja on Suomessa vähän, tutkimuksiin joutuu yleensä jonottamaan pitkään. Monilla paikkakunnilla tutkimuksia ei tehdä lainkaan.

Lukitodistus helpottaa opintoja ja työntekoa

Kun käyt lukivaikeuteen liittyvässä tutkimuksessa, pyydä itsellesi kirjallinen lausunto sen tuloksista. Lausuntoon tulisi sisällyttää suositukset koulunkäynnin, opiskelun tai työn kannalta tarpeellisista eritysjärjestelyistä. Jos olet käynyt laaja-alaisissa tutkimuksissa, pyydä ns. lukitodistus.

Lausunto lukihäiriöstä auttaa apuvälineiden saamisessa ja tukien hakemisessa. Eri työpaikoilla ja oppilaitoksissa noudatetaan kuitenkin erilaisia käytäntöjä näissä asioissa, joten on syytä varautua neuvottelemaan henkilökohtaisesti opettajan tai esimiehen kanssa.

Apua lukivaikeuteen

Lukivaikeuden kanssa pärjäämisessä auttaa paljon jo simppelit järjestelyt ja välineet. Tässä muutamia vinkkejä:

• Kerro lukivaikeudesta muille, jotta he voivat ottaa sen huomioon.
• Käytä apuvälineitä ja menetelmiä kuten tabletti, äänittäminen, valokuvaaminen ja videointi
• Hyödynnä tietokoneohjelmia ja -sovelluksia, esim. oikoluku
• Minimoi keskittymistä häiritsevät ärsykkeet ympäristöstäsi
• Lepää riittävästi ja muista pitää taukoja, jotta jaksat keskittyä kunnolla.
• Palkitse itsesi onnistumisesta.
• Aseta selkeät aloitus- ja päättymisajat tehtävän suorittamiselle.
• Suunnittele ennalta, miten paljon aikaa tarvitset tiettyyn tehtävään.
• Jaa työt isoihin ja pieniin ja rytmitä sopivasti

Lukihäiriöinen voi saada myös kuntoutusta. Eri vaihtoehdoista neuvoja ja ohjeita voit kysyä muun muassa terveyskeskuksesta, KELAsta, työterveyshuollosta ja työvoimatoimistolta.

Tietoa ja tukea voit saada myös Erilaisten oppijoiden liitosta ja vertaistukea vaikkapa erilaisista oppimisvaikeuksiin liittyvistä Facebook-ryhmistä

Vinkkejä lukihäiriöisten opettajalle

• Luo avoin ilmapiiri, jossa vaikeuksista voi kertoa ja niihin saada apua.
• Huolehdi, että opetus/oppimistila on riittävän rauhallinen
• Kerro yksi ajatussisältö kerrallaan käyttäen mahdollisimman selkeää kieltä.
• Vältä vierasperäisiä sanoja tai selitä niiden merkitys.
• Kerro olennaisimmat asiat jo alussa ja tee tarvittaessa lopuksi yhteenveto.
• Asettele teksti ilmavasti ja käytä selkää fonttia.
• Tarjoa vaihtoehto kirjalliseen suorittamiseen tai lomakkeen täyttämiseen.
• Mukauta ohjeistus yksilöllisesti: kirjallinen, suullinen tai demonstrointi.
• Anna tarpeeksi aikaa kirjallisin tehtäviin.
• Varmista, että opastus uusiin tehtäviin on ollut riittävä.